Kick off för körledare

Den 6 april 2019 planeras en Barnkördag i Domkyrkan.

På programmet: Nattvardsmässan Barn i Guds tid - en genomkomponerad mässa för barnkör, diskantkör och församling, komponerad 2001 av Johan Varen Ugland.

Inför denna Barnkördag nästa år inbjuds alla körledare till KICKOFF fredagen den 19 oktober där alla får möjlighet att, under sakkunnig ledning, bekanta sig med Barn i Guds tid och dess tillkomsthistoria inför framförandet den 6 april 2019.

Beskrivning av verket: Barnkören, som mest sjunger enstämmigt, får en försångarroll tillsammans med diskantkörsångarna. För diskantkören finns även över– och understämmor samt solistuppgifter. Musiken fångar barnen och språket formulerar det som barn och unga möter i sin vardag. Samtidigt får de sjunga orden Kyrie, Sanctus, Benedictus och Credo och Gloria in exelsis Deo och blir involverade i mässans alla delar och dess innersta betydelse. Mässans språk, både dess melodiska linjer och dess uttryck, är både kraftfullt, mjukt och innerligt på samma gång. Barnen får göra musik som både klangligt och rytmiskt rent fysiskt griper tag, de får leda gudstjänsten med sin sång och de blir delaktiga i kyrkans långa gudstjänsttradition med ny musik och texter.

Lunch och fika serveras under dagen.

Målgrupp

Körledare anslutna till Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Tid: Fredagen den 19 oktober 2018 kl. 09:30-15:30

Plats: Mikaelsalen, Krafts torg 12 A, Lund

Medverkande: Kyrkomusiker från domkyrkoförsamlingen.

Kostnad: 150 kr

Anmälan - Senast 5 oktober 2018 till Stiftskansliet - du når anmälan HÄR

Samma dag (19/10-18) är det möjligt att delta vid en konsert inom ramen för Lund Choral Festival kl. 12:00 i domkyrkan.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.