Om att söka bidrag hos Kyrkosångsförbundet i Lunds stift.

  • För att erhålla stöd måste den sökande vara medlem i Lunds Stifts Kyrkosångsförbund.
  • Bidraget skall avse en aktivitet som faller inom förbundets verksamhetsområde (se stadgarna).
  • Aktiviteten skall vara öppen för körsångare.
  • Aktiviteten skall främja samverkan mellan olika körer. Bidrag beviljas som regel ej till enskilda körer eller till aktiviteter med enbart körer inom samma församling. Kyrkosångsförbundet ställer sig positiv till t ex kontraktsvisa samverkansformer.
  • Bidrag utgår inte om man tar inträde till aktiviteten.
  • Vid regelbundet återkommande arrangemang har förbundet inte möjligheter att ge löpande anslag. Resurserna är begränsade och vi anser att många olika medlemmar skall få bidragsmöjligheter.
  • Bidraget avser inte att täcka medlemmarnas fullständiga kostnader utan skall ses om en uppmuntran.


ANSÖKAN

  • skall vara skriftlig.
  • bifoga projektbeskrivning med uppgift om syfte - programinnehåll - beräknat antal medverkande - tidplan - plats för arrangemanget - övrig viktig information.
  • bifoga en komplett kostnads- och intäktsbudget. Om bidrag sökes eller beviljats från andra instanser ska det framgå. Tryck på denna länk - för att ladda hem pdf-filen bidragsansökan (öppnas i nyflik).

 

ANSÖKNINGSTIDER

SENAST 15 oktober för projekt som genomförs januari-juni följande år

SENAST 1 mars för projekt som genomförs under juli-december.

Med genomförande avses offentliga framträdanden eller motsvarande. I undantagsfall kan beslut om bidrag som gäller nästkommande period fattas med längre framförhållning.

Ansökan skickas till förbundets sekreterare (Iréne Jönsson - epostadress: irene8jonsson@gmail.com) och behandlas vid närmast följande styrelsemöte varpå beslut meddelas.
På agendan/programbladet skall framgå att Kyrkosångsförbundet i Lunds stift är delaktigt, gärna med förbundets logotyp - som du når HÄR. (Öppnas i ny flik - högerklicka för att ladda ner)

REDOVISNING

Bidragsredovisning skall inlämnas senast 2 månader efter avslutat projekt till Kyrkosångsförbundets kassör med uppgifter om hur bidraget skall utbetalas.
Dokumentation från evenemanget skall inlämnas till vår hemsidesansvarig, Robert Hallberg (webmaster@fkl.se), inom 2 månader med bilder och en kort text innehållande: a) tid/plats, b) generell beskrivning, c) antal medverkande, d) namn på solister/orkester, e) repertoar.

Vi förbehåller sig rätten att, genom webb-ansvarig, redigera texten utifrån tillgängligt utrymme.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.