Om att söka bidrag hos Kyrkosångsförbundet i Lunds stift.

  • För att erhålla stöd måste den sökande vara medlem i Lunds Stifts Kyrkosångsförbund.
  • Bidraget skall avse en aktivitet som faller inom förbundets verksamhetsområde (se stadgarna).
  • Aktiviteten skall vara öppen för körsångare.
  • Aktiviteten skall främja samverkan mellan olika körer. Bidrag beviljas som regel ej till enskilda körer eller till aktiviteter med enbart körer inom samma församling. Kyrkosångsförbundet ställer sig positiv till t ex kontraktsvisa samverkansformer.
  • Bidrag utgår inte om man tar inträde till aktiviteten.
  • Vid regelbundet återkommande arrangemang har förbundet inte möjligheter att ge löpande anslag. Resurserna är begränsade och vi anser att många olika medlemmar skall få bidragsmöjligheter.
  • Bidraget avser inte att täcka medlemmarnas fullständiga kostnader utan skall ses om en uppmuntran.


ANSÖKAN

  • skall vara skriftlig.
  • bifoga projektbeskrivning med uppgift om syfte - programinnehåll - beräknat antal medverkande - tidplan - plats för arrangemanget - övrig viktig information.
  • bifoga en komplett kostnads- och intäktsbudget. Om bidrag sökes eller beviljats från andra instanser ska det framgå. Tryck på denna länk - för att ladda hem pdf-filen bidragsansökan (öppnas i nyflik).

 

ANSÖKNINGSTIDER

SENAST 15 oktober för projekt som genomförs januari-juni följande år

SENAST 1 mars för projekt som genomförs under juli-december.

Med genomförande avses offentliga framträdanden eller motsvarande. I undantagsfall kan beslut om bidrag som gäller nästkommande period fattas med längre framförhållning.

Ansökan skickas till förbundets sekreterare (Iréne Jönsson - epostadress: irene8jonsson@gmail.com) och behandlas vid närmast följande styrelsemöte varpå beslut meddelas.
På agendan/programbladet skall framgå att Kyrkosångsförbundet i Lunds stift är delaktigt, gärna med förbundets logotyp - som du når HÄR. (Öppnas i ny flik - högerklicka för att ladda ner)

REDOVISNING

Bidragsredovisning skall inlämnas senast 2 månader efter avslutat projekt till Kyrkosångsförbundets kassör med uppgifter om hur bidraget skall utbetalas.
Dokumentation från evenemanget skall inlämnas till vår hemsidesansvarig, Robert Hallberg (webmaster@fkl.se), inom 2 månader med bilder och en kort text innehållande: a) tid/plats, b) generell beskrivning, c) antal medverkande, d) namn på solister/orkester, e) repertoar.

Vi förbehåller sig rätten att, genom webb-ansvarig, redigera texten utifrån tillgängligt utrymme.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.