Barnkördag i Domkyrkan

Lördagen den 6 april 2019 blir det en Barnkördag i Domkyrkan.

På programmet: Nattvardsmässan Barn i Guds tid - en genomkomponerad mässa för barnkör, diskantkör och församling, komponerad 2001 av Johan Varen Ugland.

Beskrivning av verket:
Barnkören, som mest sjunger enstämmigt, får en försångarroll tillsammans med diskantkörsångarna.
För diskantkören finns även över– och understämmor samt solistuppgifter.
Musiken fångar barnen och språket formulerar det som barn och unga möter i sin vardag. Samtidigt får de sjunga orden Kyrie, Sanctus, Benedictus och Credo och Gloria in exelsis Deo och blir involverade i mässans alla delar och dess innersta betydelse.
Mässans språk, både dess melodiska linjer och dess uttryck, är både kraftfullt, mjukt och innerligt på samma gång. Barnen får göra musik som både klangligt och rytmiskt rent fysiskt griper tag, de får leda gudstjänsten med sin sång och de blir delaktiga i kyrkans långa gudstjänsttradition med ny musik och texter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.