Om Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Kyrkosångsrörelsen mitt i kyrkan

Körsjungandet inom Svenska Kyrkan är omfattande. Bara i Lunds stift är runt 13.000 människor i alla åldrar engagerade i körer - och det bara i våra medlemskörer. För att stimulera alla dessa sångare finns Lunds stifts kyrkosångsförbund som den lokala stiftsföreningen, ett av de 21 delförbund som ingår i Sveriges Kyrkosångsförbund. Vi organiserar kurser och kördagar med mera.

Vi ingår samtidigt som ett delförbund i Sveriges Kyrkosångsförbund, ibland förkortat SKsf, som i sin tur är en självständig organisation inom Svenska kyrkan men i nära samarbete med den rikskyrkliga organisationen.
Körsångarna utgör den allra största lekmannagruppen som aktivt deltar i Svenska kyrkans verksamhet. Detta gör SKsf till en kreativ samarbetspartner i kyrkans musikaliska arbete på riksnivå och ute i stiften.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.