Förbundet består av kollektiva och enskilda medlemmar.

De kollektiva medlemmarna utgöres av vokala och instrumentala musikgrupper i våra församlingar. De enskilda medlemmarna är direkt anslutna.

Inträde i Kyrkosångsförbundet i Lunds Stifts sker genom inbetalning av årsavgiften till BANKGIRO-konto 124-0506

OBS!!. Medlemsavgiften gäller per församling och därigenom för alla i församlingen/distriktets ingående körer.

På årsmötet 2015 togs beslut om en förändring av medlemsavgiftens storlek. Avgiften är fortfarande baserad på församling och år.

För större församlingar - med fler än 8.000 kyrkotillhöriga - är avgiften nu 1.000 kr och för övriga 500 kr. Årsavgiften för enskild medlem är 50 kr. Årsavgiften betalas vid årets början, dock senast den 1 maj.

Om man är medlem i Kyrkosångsförbundet har man rätt att söka bidrag, köpa förtjänsttecken till sina körmedlemmar m.m..

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.