Kyrkomusikens dag 7 februari 2021

Stiftskollekt till Kyrkosångsförbundet i Lunds stift
Kyndelsmässodagen och Kyrkomusikens dag 7 februari 2021

 


Kyrkosångsförbundet i Lunds stift är ett delförbund inom Sveriges Kyrkosångsförbund och har som uppgift att stödja, uppmärksamma och inspirera de sångare som engagerar sig i den mångfacetterade körverksamhet som bedrivs över hela vårt stift. Detta gör vi genom att arrangera fortbildningsdagar både för körledare och sångare, samt ett antal årliga sammankomster där medlemskörer får mötas kring gemensamma musikaliska projekt. Vi genomför exempelvis årligen en barnkördag, gosskördag och en konsert i samband med vårt årsmöte. Den största av våra sammankomster är stiftshögtiden som årligen firas söndagen före domsöndagen. Vid dessa tillfällen framförs ofta större sammanhållna musikaliska verk för kör och orkester då en av våra ambitioner är att alla sångare i stiftet ska få möjlighet att samverka med professionella musiker även om man lokalt inte har resurser till detta. Vi vill också främja skapandet av ny kyrkomusik och tillåta både barn och vuxna att vara med om processer som leder fram mot ett uruppförande.


Vi har nyligen satsat på det stora beställningsverket "Denna dagen ett liv" av Per Gunnar Petersson. Uruppförandet skulle skett i samband med stiftshögtiden 2020, men är under rådande situation framflyttat. Andra satsen är tänkt att framföras av diskantkör och spelades in under hösten av Lunds domkyrkas gosskör och kan ses via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=yq8b5nMHf0g

Vi har också nyligen av Stefan Klaverdal beställt en orkestrering av sångkollaget "Skapelsen" som Monica Andersson Baaring komponerat. Detta är ett av verken vi ser fram emot att framföra vid nästa barnkördag.

Stiftskollekten är Kyrkosångsförbundets huvudsakliga inkomstkälla och utgör förutsättningen för vår fortsatta verksamhet. Därför vill jag vädja om en riklig kollekt för att en kyrka full av sång åter ska breda ut sig när pandemin lagt sig.
Du kan givetvis bidra genom att skänka din gåva via varje församlings kollektinsamling. Du kan också swisha din gåva via Domkyrkans swishnummer för söndagens kollektändamål som är 123 105 97 24. Det gäller från 3/2-9/2 insamlingen till Kyrkosångsförbundet i Lunds stift.

Stort tack för ditt stöd i arbetet med att uppmuntra och stödja sången i våra kyrkor, och främja den kyrkomusikaliska utvecklingen i Lunds stift.

Robert Bennesh,
Ordförande i kyrkosångsförbundet i Lunds stift
Domkyrkoorganist i Lunds domkyrka

2021-02-03
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.